قفل کارتی هتل مدل OFV-600

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]

قفل کارتی هتل مدل OFV-500

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]

قفل کارتی هتل مدل OFV-400

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]

قفل کارتی هتل مدل OFV-300

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]

قفل کارتی هتل مدل OFV-100

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]

قفل کارتی هتل مدل OFV-200

۱۳ دی ۱۳۹۵ توسط ofv-hotel 0 دیدگاه

 گواهینامه : FCC , CE  جنس قفل : آلیاژ روی  زبانه : آمریکایی  ضخامت درب : ۳۵X70 میلیمتری  باز شدن توسط : کارت و کلید  نوع کارت : هوشمند ( MIFARE )  مدت زمان خواندن کارت : ۰٫۲ ثانیه  تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت  زمان باز ماندن درب : ۷ ثانیه  هشدار اتمام […]